Diensten

Aannemingsbedrijf

BV Wegenbouw Gebr. Elzinga is een bevoegd aannemingsbedrijf in de grond, weg- en waterbouw.
Wilt u werk uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij zijn ervaren in het – in eigen beheer – realiseren van:
– klein grondverzet
– Sloopwerkzaamheden
– Rioleren
– Reparatie van persleidingen
– Plantsoen aanleg
– Walbeschoeiingen en waterwerken
– Aanleg van drainage
– aanleg van bedrijfsterreinen incl. rioleringen,
– alle verhardingen van bkk tot asfalt en stelconplaten
– Particuliere aanbouwen ontgraven
– Plannen maken, begroten en uitvoeren van werken.
VCA** gecertificeerd – ISO gecertificeerd

Aannemingsbedrijf